Dato Valor
Solicitud Consulta Email UAIP-2022-00373
Nombre solicitante Adesco Florida
E-mail: floridaadesco@gmail.com
Sexo masculino
Consulta Permiso para Tala Maquilisgüat
Fecha de consulta 26/05/2022
Asignacion UAIP